Non-Dealing Days

2020
01 January 2020 New Year’s Day
25 January 2020 Chinese New Year   
27 January 2020 Chinese New Year  
10 April 2020 Good Friday
01 May 2020 Labour Day
07 May 2020 Vesak Day
25 May 2020 Hari Raya Puasa
31 July 2020 Hari Raya Haji
10 August 2020 National Day
14 November 2020 Deepavali
25 December 2020   Christmas Day